Studio

VÄVNING MED NYA DIMENSIONER

  1. Vi vill bryta gränserna för vad vävning traditionellt brukar förknippas med. Det handlar inte bara om materialet och vävtekniken utan också vad vävda textilier kan användas till, när man vågar ta ut svängarna.

    Väven är i sin grundform en tvådimensionell yta. Därför ser vi en utmaning i att skapa nya texturer och tredimensionella strukturer för att bredda båda det visuella uttrycket och den taktila känslan hos materialet.


  2. Att väva handlar enkelt uttryckt om att fläta samman två vinkelräta trådsystem. Men det går att göra på oändligt många sätt. Det är just där i den kreativa processen som det avgörs om resultatet är en transparet linnegardin eller ett inredningsobjekt av återanvända plastsnören.