KERAMIK

Caspule I by Inger Södergren.
KAPSEL I
Capsule II. Design Inger Södergren
KAPSEL II
Caspule III by Inger Södergren.
KAPSEL III
Capsule IV by Inger Södergren
KAPSEL IV
Capsule V by Inger Södergren
KAPSEL V
Capsule VI by Inger Södergren
KAPSEL VI